21/9/2018

U Laboratoriji ’’3D Impuls’’ na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo

13/9/2018

Centar za digitalnu transformaciju CDT Privredne komore Srbije, u saradn

05/9/2018

U organizaciji Privredne komore Srbije – Regionalna privredna komora Mor

02/8/2018

Ispitni rok VII / 2018 za polaganje ispita za sticanje licence profesion