Centar za informatiku

Sekretar Centra za informatiku je Suzana Vuksanović, dipl.ecc.

Telefon : + 381 36 334 655 ; + 381 64 88 208 55
Telefaks: + 381 36 331 010
E mail : suzana.vuksanovic@komora.net
Organ : Stručna služba