Direktor PKS-RPK Moravičkog i Raškog upravnog okruga

  • priprema sednice Parlamenta privrednika i obezbeđuje sprovođenje njegovih odluka;
  • organizuje, koordinira i kontroliše obavljanje stručnih poslova u regionalnoj privrednoj komori I preduzima mere za unapređivanje tih poslova;
  • Predlaže finansijski plan i plan rada regionalne privredne komore i odgovara za njihovo sprovođenje;
  • Organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje sa upravnim okruzima, organima lokalne samouprave;