Iznajmljivanje sala

Mala sala – klimatizovani prostor sa 47 sedišta i odgovarajućom opremom (projektor, platno i lap top)……………………………………………………9.000,00 dinara

   

Velika sala – klimatizovani prostor sa 100 sedišta i odgovarajućom opremom  (projektor, platno i lap top)……………………………………………………14.000,00 dinara

   

Mala sala – klimatizovani prostor sa 47 sedišta i kompletnom opremom za simultani prevod………………………………………………………………….12.000,00 dinara