Organizaciona jedinica Novi Pazar

Rukovodilac OJ Novi Pazar , Nusret Ličina, dipl.prav.

Telefon : + 381 20 312 631 ; + 381 64 88 208 52
Telefaks: + 381 20 312 631
E mail : nusko.licina@gmail.com
Organ : Stručna služba