Parlament privrednika

Prema Zakonu o privrednim komorama („Sl. glasnik RS", br. 112/15), od 1. januara 2017. godine u službi privrede Srbije je nova Privredna komora Srbije – snažna asocijacija svih privrednih subjekata koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Srbije, pouzdan zastupnik interesa celokupne privrede i efikasan servis i podrška privrednicima.

Ključnu ulogu u novoj komorskoj organizaciji imaju parlamenti privrednika, najviši organ regionalnih privrednih komora, odnosno Privredne komore Beograda, preko kojih svaki privrednik suštinski ostvaruje svoje pravo da bira i da bude izabran. Izbori se vrše na najširim demokratskim principima, javnim pozivom za kandidovanje i potom za glasanje, posle čega parlamenti privrednika iz svojih redova daju predstavnike u Skupštinu Privredne komore Srbije. Na ovaj način je obezbeđeno da privrednici upravljaju svojom asocijacijom i odlučuju o svim pitanjima vezanim za njen rad i funkcionisanje.

U okviru svojih nadležnosti parlamenti privrednika:

 • razmatraju uticaj propisa i mera ekonomske politike na poslovanje privrednih subjekata sa područja regionalnih privrednih komora, odnosno Privredne komore Beograda;
 • proučavaju pitanja koja se odnose na privredne grane zastupljene u regionalnoj privrednoj komori, odnosno Privrednoj komori Beograda, prate pojave bitne za privredni život upravnog okruga i Beograda i vrše ocenu njihovog dejstva na privredu upravnog okruga, Beograda i Srbije;
 • dostavljaju stavove, predloge i inicijative Skupštini i Upravnom odboru Privredne komore Srbije radi usaglašavanja, formulisanja, zastupanja i zaštite njihovih interesa pred nadležnim državnim organima i institucijama;
 • biraju članove Skupštine Privredne komore Srbije i učestvuju u radu njenih organa i tela;
 • vrše periodičnu analizu potreba privrede za uslugama i pokreću inicijative za unapređenje postojećih i razvoj novih usluga, u skladu sa zahtevima i potrebama privrednika;
 • ostvaruju saradnju sa organima lokalne samouprave, odnosno Beograda;
 • podstiču razvoj privrede, preduzetništva i preduzetničke inicijative na području upravnog okruga, Beograda i Srbije;
 • staraju se o unapređenju rada postojećih i osnivanju novih opštih udruženja preduzetnika
 • Predsednik Parlamenta privrednika PKS - RPK Moravičkog i Raškog upravnog okruga je g. Dragoljub Vukadinović, METALAC A.D. Gornji Milanovac
  Zamenik predsednika Parlamenta privrednika PKS - RPK Moravičkog i Raškog upravnog okruga je g. Radojko Janić, RADIJATOR INŽENJERING d.o.o. Kraljevo.