Udruženje za javna i komunalna preduzeća

Sekretar Odbora udruženja za javna i komunalna preduzeća je Ivana Marković, dipl.hem.

Telefon : + 381 36 334 655 ; + 381 64 88 208 50
Telefaks: + 381 36 331 010 
E mail : ivana.markovic@komora.net
Organ : Stručna služba

 

PREDSEDNIK ODBORA : Nebojša Jovanović, direktor JP GRADAC - Čačak