Zajednički odbor za osiguranje i druge finansijske usluge

Sekretar Odbora za osiguranje i druge finansijske usluge je Zorica Lešević, dipl.inž.teh.

Telefon : + 381 36 334 655 ; + 381 64 88 208 61
Telefaks: + 381 36 331 010
E mail : zorica.lesevic@komora.net
Organ : Stručna služba

Predsednik Odbora: Srećko Bojanić, direktora “Dunav osiguranja” Kraljevo
Zamenik predsednika Odbora: Bisa Gavrilović, direktor “AIK banke” Čačak