Zajednički odbor za privredni sistem i ekonomske odnose sa inostranstvom

Sekretar Odbora za privredni sistem i ekonomske odnose sa inostanstvom je Vesna Baltić – Dugalić, dipl.menadž.

Telefon : + 381 36 334 655 ; + 381 64 88 208 58
Telefaks: + 381 36 331 010
E mail : vesna.baltic@komora.net
Organ : Stručna služba

 

PREDSEDNIK ODBORA : Aleksandar Plazinić, direktor MB NAMENSKA - Lučani 
ZAMENIK PREDSEDNIKA ODBORA : Berat Kurtanović, vlasnik TRI B – Novi Pazar