AKTIVNOSTI

Ispitni rok VII / 2018 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 6. septembra 2018. godine kada će biti održan pismeni deo ispita. Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 24. avgust 2018. godine. Prijave se podnose elektronski putem sledećeg linka: https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje  ili poštom na sledeću adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Privredna komora Srbije u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srbije organizuje seminar na temu: „Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV i popunjavanje obrasca POPDV"
Seminar će biti održan u sredu, 1. avgusta 2018. godine sa početkom u 10 časova, u zgradi RPK Moravičkog i Raškog upravnog okruga, ulica Omladinska 2 u Kraljevu, u maloj sali na I spratu.

U Regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog upravnog okruga u četvrtak 28. juna 2018. godine održana je konstitutivna sednica Sekcije za tekstil, koja je deo Udruženja za industriju tekstila, odeće, kože i obuće Privredne komore Srbije. Konstitutivnoj sednici je prisustvovalo 10 vlasnika/direktora privrednih subjekata iz Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca i Novog Pazara.

Proces digitalizacije je od strane Privredne komore Srbije prepoznat kao ključni element u ostvarenju visokih stopa rasta i uslov opstanka kompanija na domaćem i globalnom tržištu. Primena savremenih i inovativnih tehnoloških rešenja, zasnovanih na IKT-u, danas je jedan od osnovnih instrumenata za podizanje konkurentnosti, produktivnosti i efikasnosti ekonomije u celini. ...

Obaveštavmo Vas da ispitni rok za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 22. maja 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita. Prijave se podnose elektronskim putem, putem linka https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE,  Komosija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentaicom je 12. maj 2018. godine.

Obaveštavamo Vas da su na PKS portalu http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacijaobjavljeni termini za kontinuirano usavršavanje ovlaščennih posrednika i zastupnika u Osiguranju u Kraljevu. Pored datuma i naziva seminara nalaze se i linkovi za prijavu.

-19.05.2018.(subota)–Obaveze predugovorenog informisanja – dr Nenad Grujić :Prijava

-26.05.2018. ( субота9 – Преваре у осигурању) – Раде Баџа:Prijava

U utorak 17.aprila 2018.godine, u RPK Kraljevo je održana promocija Programa zelenih inovacionih vaučera u Srbiji.
 
Promociju je organizovala Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga u saradnji sa  Evropskom bankom za obnovu i razvoj.
 
Direktor RPK Kraljevo, Zvonko Tufegdđić je pozdravio privrednike, predstavnike Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Fakulteta za tehničke nauke u Čačku, Naučno-Tehnološkog parka Čačak, Regionalne razvojne agencija Raškog I Moravičkog okruga i prisutne medije.
 

27.i 28.marta 2018.godine konstituisani su Odbori Sektora industrije, usluga i poljoprivrede u Regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog upravnog okruga.

U okviru projekta Erasmus + KA3 Uključite se u EP4A: Evropsko partnerstvo za stručnu praksu u preduzećima organizuje se studijska poseta Mnhenu za predstavnike preduzeća iz Hrvatske, Slovačke i Srbije u periodu od 12. do 14. marta 2018. godine. Cilj studijske posete jeste upoznavanje sa procesom implementacije dualnog obrazovanja u Nemačkoj i posetom preduzeća koje su uključene u dualno obrazovanje.

Na trećoj sednici Parlamenta privrednika PKS - RPK Moravičkog i Raškog upravnog okruga , odžanoj 26. februara u Kraljevu, Dragoljub Vukadinović, predsednik Metalac Grupe, izabran je za predsednika Parlamenta privrednika.

Obraćajući se Parlamentu, Vukadinović je ukazao na neophodnost organizovanja edukacija sa temama značjanim za privredu i privrednike, sa posebnim akcentom na ubrzavanje procesa digitalizacije.