AKTIVNOSTI

U utorak 27. Novembra 2018.godine, održana je peta sednica Parlamenta privrednika PKS - RPK Moravičkog i Raškog upravnog okruga.  Sednicom je predsedavao g-din Dragoljub Vukadinović, predsednik Parlamenta i predsednik Upravnog odbora kompanije Metalac a.d. Gornji Milanovac.

U Privrednoj komori Srbije - Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga, 22. novembra 2018. godine, održana je Zajednička sednica odbora industrije, poljoprivrede i usluga na temu: „Digitalna transformacija- kako izazove pretvoriti u prilike"

Erazmus za mlade preduzetnike je prekogranični program razmene preduzetnika sa ciljem podrške novim i potencijalnim preduzetnicima da steknu odgovarajuće veštine upravljanja malim i srednjim preduzećima, tako što će u periodu od jednog do šest meseci raditi sa iskusnim preduzetnikom u jednoj od evropskih država.

U okviru skupa pod nazivom „Podrška za razvoj preduzetništva i malog biznisa“ , prezentovane su usluge Komercijalne banke koje se odnose na savremeni način poslovanja elektronskog i mobilnog bankarstva. Skup je održan 07. novembra  2018. godine u Regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog upravnog okruga.

Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga organizovala je 24.oktobra 2018. godine sastanak Parlamenta privrednika u proširenom sastavu na temu: „Kako održati vitalnost kompanije i konsolidovati poslovanje“. Prisutnim privrednicima i članovima Parlamenta privrednika u uvodnom delu obratili su se Zvonko Tufegdžić, direktor PKS-RPK Kraljevo, Predrag Terzić, gradonačelnik Grada Kraljeva i Milena Bakšunović, predsednica Privrednog suda u Kraljevu.

Ministarstvo privrede u saradnji sa Privrednom komorom Srbije predstavilo je privrednicima Raškog i Moravičkog upravnog okruga Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.
Jelica Trninić Šišović, šef odseka za normativne, pravne i studijsko-analitičke poslove Sektora za privredna društva i privredne registre i Sandra Tasić, samostalni savetnik u Odseku za normativne, pravne i studijsko analitičke poslove su vrlo detaljno i sistematično  predstavile ova dva zakona.

Ministarstvo finansija i Uprava za javne nabavke sprovešće javnu raspravu o Nacrtu zakona o javnim nabavkama, u periodu od 3. do 22. oktobra 2018. godine. Nadležne institucije pozivaju privrednike da učestvuju u raspravi i doprinesu kreiranju najboljih zakonskih rešenja.

U okviru Projekta za poboljšanje investicione klime u Srbiji, koji sprovodi Medjunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svetske banke u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz podršku Britanske ambasade u Srbiji, u organizaciji Privredne komora Srbije u Regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog upravnog okruga održane su dve sektorske fokus grupe u cilju konsultacija sa predstavnicima privrednih društava radi dobijanja preporuka za optimizaciju i pojednostavljenje administrativnih postupaka.

U Laboratoriji ’’3D Impuls’’ na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, od 10. do 14.septembra 2018.godine, održana je obuka Modula 3-Optimizacija alata za brizganje. Obuka je održana u okviru projekta ‘’Digitalne tehnologije za razvoj proizvoda’’ , koji realizuje Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu uz podršku Privredne komore Srbije.

Centar za digitalnu transformaciju CDT Privredne komore Srbije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ i Austrijskom privrednom komorom WKO, uputio je javni poziv kompanijama da konkurišu za podršku u digitalnoj transformaciji poslovanja i unaprede svoju konkurentnost. Poziv će biti otvoren od 10. septembra do 2. oktobra 2018. godine.