Usluge

 

Izvršenje usluga radi se na osnovu pismenog zahteva stranke , koji se podnosi Komori, uz priloženje potrebne dokumentacije neophodne za obradu zahteva.