Knjigovodstve agencije

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana: Olakšice za zapošljavanje novih radnika

U skladu sa zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, objavljenom u “Sl. Glasniku RS”, br 112/15, kojim je izvršeno preciziranje pojedinih članova i njihovo međusobno usklađivanje kao i usklađivanje sa odredbama drugih zakona, izmenjen je i obrazac podnošenja poreskih prijava.