O Komori

Regionalna privredna komora Kraljevo je interesna, samostalna i poslovno-stručna organizacija preduzeća, preduzetnika i drugih oblika organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost i koje povezuje zajednički poslovni interes na području Komore, a koja, kao deo jedinstvenog povezivanja privrednih subjekata, učestvuje u ostvarivanju i obezbeđivanju zajedničkih interesa važnih za privredu u Republici Komora je neprofitna i nepolitička organizacija, čije su aktivnosti usmerene isključivo ka podršci privrede regiona.

Komora obavlja stručne, administrativne i druge poslove za svoje članove. U tom smislu Komora:

  • zastupa zajedničke interese članova Komore pred državnim i drugim organima i organizacijama u poslovima iz oblasti privrednog sistema, razvojne i ekonomske politike, donošenja i izmena i dopuna propisa i u svim drugim poslovima od interesa za privredu
  • prati i proučava uslove privređivanja, tržišta i privrednog sistema, rezultate poslovanja i uticaj mera ekonomske politike na privredu u celini, kao i na pojedine oblasti privrede, grane i grupacije unutar privrednih oblasti i polazeći od toga koordinira aktivnosti organa i članova Komore i predlaže i preduzima donošenje zakona i drugih mera ekonomske politike
  • organizuje i obezbeđuje uslove i susrete i razgovore privrednika - članova Komore radi utvrđivanja i zauzimanja zajedničkih stavova i predloga, razmene iskustava, poslovnog povezivanja i ostvarivanja zajedničkih poslovnih i razvojnih interesa
  • radi na unapređenju i uspostavljanju ekonomske saradnje sa inostranstvom, organizovanjem susreta i kontakata sa inostranim poslovnim partnerima, istraživanjem inostranih tržišta i pružanjem poslovnih informacija svojim članovima, organizovanjem opšte privredne i turističke propagande, organizovanjem i učešćem na sajmovima, izložbama i drugim promotivnim aktivnostima, pružanjem stručne pomoći u nastupu na inostrana tržišta i dr.
  • prati i pomaže poslovno povezivanje članova Komore radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih i razvojnih interesa
  • organizuje i pruža stručnu pomoć svojim članovima u unapređivanju njihovog poslovanja, a naročito u oblasti marketinga, povezivanja nauke i privrede, uvođenja novih tehnologija, pribavljanja poslovnih informacija i znanja i u ostvarivanju drugih funkcija privrednog poslovanja
  • preduzima odgovarajuće aktivnosti radi unapređivanja preduzetništva i menadžmenta - na osnovu propisane metodologije, vodi evidenciju o članovima, direktorima-menadžerima preduzeća i istaknutim naučnim i stručnim radnicima
  • učestvuje u organizovanju i obezbeđivanju funkcionisanja jedinstvenog informacionog sistema za potrebe privrede i pruža potrebne informacije svojim članovima - organizuje i vrši promotivne aktivnosti za svoje članove
  • organizuje savetovanja, seminare i konsultativne sastanke - radi na jačanju poslovnog morala i negovanja dobrih poslovnih odnosa i običaja i učestvuje u utvrđivanju pravila ponašanja članova Komore u međusobnim odnosima na tržištu i u svim drugim oblicima poslovne saradnje (kodeksi, uzanse i druga pravila)
  • podstiče uspešno poslovanje članova Komore dodeljivanjem nagrada i priznanja za izuzetne rezultate u proizvodnji i drugim oblastima privređivanja i za doprinos razvoju i unapređenju privrede regiona - obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene zakonom ili za koje članovi iskažu interes i to samostalno ili u saradnji sa drugim komorama i institucijama.