Poslovne usluge

 

                                   

                                         VRŠIMO POSLOVNE USLUGE

 • Priprema registracije preduzeća (izrada odluka, ugovora statuta, popunjavanje obrazaca, fotokopiranje i dr.);
 • Priprema registracije stranog ulaganja; 
 • Priprema dokumentacije za registraciju predstavništva ili zastupništva stranog preduzeća, odnosno i domaćeg preduzeća u inostranstvu;
 • Dostavljanje pojedinačnih zahteva za tumačenje propisa u oblasti carinskog, deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja;
 • Prezentacija i organizacija javnih rasprava novih zakona i podzakonskih akata;
 • Organizacija i realizacija javnih rasprava, okruglih stolova, prezentacija i drugih skupova vezanih za sve aspekte formalnog i neformalnog obrazovanja i zapošljavanja;
 • Povezivanje domaćih privrednih društava iz raznih oblasti privrede u cilju povećanja izvoza na strana tržišta;
 • Davanje stručnih mišljenja i pružanje podataka o pitanjima koja se odnose na određeni sektor privrede;
 • Pružanje informacija o inovacionoj delatnosti, mogućnostima finansiranja inovacione delatnosti i javnim pozivima i konkursima;
 • Organizovanje medijacije za zainteresovana privredna društva;
 • Pružanje informacija o poslovanju sa Evropskom unijom i carinskim stopama za uvoz robe iz EU;
 • Informisanje o najpovoljnijim kreditnim linijama fondova i poslovnih banaka;
 • Pribavljanje bonitetnih ocena firmi;
 • Posredovanje u restrukturiranju preduzeća;
 • Konsultantske usluge.

I sve ostale usluge za koje privreda iskaže interes, a Komora je u mogućnosti da ih pruži.