Osnivanje privrednih subjekata

Svi podaci su dati u svrhu informisanja.
 

REGISTRACIJA OSNIVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA

Pravni osnov

 1. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA(«Službeni glasnik RS» br. 125/04)
 2. ZAKON O PREDUZEĆIMA(«Sl. list SRJ», br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/2001- odluka SUS i 36/2002 i«Službeni glasnik RS» br. 125/04). Prestao da važi, osim čl. 392 – 399. i čl. 400a, 400b, 400v i 421a, koji ostaju na snazi do isteka rokova za privatizaciju, utvrđenih zakonom kojim se uređuje privatizacija.
 3. ZAKON O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA(«Službeni glasnik RS» br. 55/04, 61/05)
 4. ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE(«Službeni glasnik RS» br. 55/04)
 5. ZAKON O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA(«Sl. glasnik SRS», br. 54/89 i 9/90 i «Sl. glasnik RS», br. 19/91, 46/91, 31/93- odluka USRS, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 55/04, 61/05 i 101/05)
 6. ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA(«Službeni list SRJ» br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98, 74/99)
 7. ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA(«Službeni list SRJ» br. 3/02 i 5/03)
 8. ZAKON O ZADRUGAMA(«Službeni glasnik SRS» br. 57/89; «Službeni glasnik RS» br. 67/03, 46/95, 101/05)
 9. ZAKON O ZADRUGAMA(«Službeni list SRJ», br. 41/96 i 12/98; «Službeni glasnik RS» br. 101/05 i 34/06)
 10. ODLUKA O NAKNADAMA ZA REGISTRACIJU I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE U POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I REGISTRA JAVNIH GLASILA («Službeni glasnik RS», broj 21/2010 )

Registracija privrednih subjekata se obavlja u:

 • Registracijaprivrednih subjekata obavlja se uAgenciji za privredne registre u Beogradu.
 • Adresa Agencije:11000 Beograd, Brankova 25 • tel: (011) 2023 350 • fax: (011) 3331 410 Internet: www.apr.gov.rs • e-mail: registar@apr.gov.rs