Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka

U organizaciji Regionalne privredne komore Kraljevo, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i PSSS Kraljevo, održan je seminar na temu "Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije".

Predstavnici Instituta za voćarstvo iz Čačka, Jelena Tomić, Rade Miletić, Aleksandar Leposavić i Nebojša Milišević  govorili su o podizanju svesti poljoprivrednih proizvođača, značaju potrebe za planskim pristupom u podizanju intenzivnih zasada voćaka i transfer novostečenih saznanja u cilju unapređenja tehnologije gajenja u voćarstvu. Izneto je da prosečni prinosi u intezivnoj proizvodnji, primenom savremenih agro i pomotehničkih mera veći su za više od 50% u odnosu na ekstenzivne/poluintenzivne metode gajenja voćaka koji su u našoj zemlji još uvek dominatni.