Održane obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju

U Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo u toku marta I aprila meseca, održano pet obuka za kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju.14.mart 2016. -Tehnike osiguranja –postupak osiguravanja i obrade šteta – (8 časova obuke), 

  • 16.mart 2016. - SAVREMENI PRODAJNI PUTEVI U OSIGURANJU – (8 časova obuke)
  • 19.mart 2016. - ZAŠTITA KORISNIKA OSIGURANJA I POSLOVNA ETIKA U OSIGURANJU –(4 časa obuke) 
  • 09.april 2016. - SISTEM BEZBEDNOSTI INFORMACIJA U OSIGURANJU -  (4 časa obuke)
  • 16.april 2016.- TEHNIKE OSIGURANJA – POSTUPAK OSIGURAVANJA I OBRADE ŠTETA (8 časova obuke)
  • Do sada obuke je pohađalo preko 150 polaznika.

Poslednja obuka u aprilu mesecu održače se u subotu 23.aprila-  OCENA RIZIKA – (8 časova obuke, cena- 5.000,00 dinara bez PDV- a)  
PRIJAVA