Održana osma sednica Upravnog odbora i osma sednica Skupštine Regionalne privredne komore Kraljevo

26.aprila 2016.godine, održane su osma sednica Upravnog odbora i osma sednica Skupštine Regionalne privredne komore Kraljevo.Na sednicama su razmatrana privredna  kretanja na području Regionalne privredne komore Kraljevo u 2015. i na početku 2016.godine, kao i Izveštaj o radu RPK Kraljevo za 2015. godinu.U okviru privrednih kretanja je istaknuto:

  • Na području RPK Kraljevo u 2015.godini industrijska proizvodnja  beleži rast  od  3,4 %, u odnosu na uporedni period 2014.godine
  • Povećanu proizvodnju beleži sektor rudarstva za 7,8% i prerađivačka industrija za 3,3% dok je sektor snabdevanja elektičnom energijom, gasom i parom zabeležio pad za 10,7%
  •  U okviru prerađivačke industrije 8 industrijskih grana zabeležilo je porast proizvodnja, dok je 10 industrijski grana ispod prošlogodišnjeg nivoa.
  • Ukupna spoljnotrgovinska razmena područja Komore Kraljeva u toku 2015.godine je iznosila  910,0 miliona dolara, što predstavlja pad za 10,4% u odnosu na predhodnu godinu.
  • Pokrivenost uvoza izvozom u toku 2015. godine je iznosila 79,5%  dok je na republičkom nivou iznosila 73,4%
  • Privreda Raškog i Moravičkog okruga u toku 2015.godine, najviše je izvozila: maline; proizvode namenske industrije, kuhinjske predmete od gvožđa i čelika, konstrukcije od lima,gvožđa ili čelika, mašine za pakovanje, oblike od plastičnih masa, nameštaj, tekstilne proizvode, kotlove... dok  su na strani uvoza najviše bili zastupljeni: automobili, žica i šipke toplovaljane, plastične mase i oblici od polimera, tkanine, …

U okviru godišnjeg Izveštaja dat je pregled najznačajnijih  aktivnosti organa, Odbora udruženja,Zajedničkih odbora i Organizacionih jedinica Čačak i Novi Pazar. Ključne aktivnosti su se odnosile na: predloge za promenu sistemskih propisa, aktivnosti na promociji privrede Regiona, organizovanje seminara, skupova i konferencija po aktuelnim temama, organizovanje bilateralnih susreta i dr.

Skupština je jednoglasno usvojila Odluku o godišnjem finansijskom izveštaju Regionalne privredne     komore Kraljevo za 2015.godinui dala podršku za predlog  izmena i dopuna Statuta Privredne komore Srbije, koji je dat na sednici skupštine Regionalne zajednice preduzetnika, održane 21.aprila 2016.godine.