Održana radionica "Podrška ženskom preduzetništvu"

U Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo 31.maja održana je peta u nizu edukativnih radionica „Podrška ženskom preduzetništvu“ koje organizuje Privredna komora Srbije u saradnji sa Udruženjem poslovnih žena Srbije, Fondom za razvoj i Razvojnom agencijom Srbije, a uz podršku kompanije DHL International Beograd.

Cilj radionice bio je da se u Godini preduzetništva, dame širom teritorije Republike Srbije upoznaju sa mogućnostima i izazovima pokretanja i uspešnog vođenja sopstvenog posla, kako bi se podstaklo žensko preduzetništvo, otvaranje novih radnih mesta, povećala zaposlenost žena i dao doprinos razvoju privrede Srbije. 

Puna sala preduzetnica sa područja Regionalne privredne komore Kraljevo, pokazala je koliko je ova tema bila interesantna i značajna.

Aleksandar Gračanac, rukovodilac Centra za mala i srednja privredna društva Privredne komore Srbije, istakao je ulogu  komorskog sistema u pružanju podrške preduzetnicima, i da su ovakve radionice jedan od načina da se animira i podstiče žensko preduzetništvo, posebno tokom Godine preduzetništva.

Nenad Radovanović, ispred Fonda za razvoj RS predstavio je raspoložive programe finansijske podrške za koje mogu konkurisati žene preduzetnice. Upoznao je prisutne sa  aktuelnim kreditnim linijama za investicione kredite, kreditima za trajna obrtna sredstva, održavanje tekuće likvidnosti i kratkoročnim kreditima.

Nataša Glavendekić iz Razvojne agencije Srbije predstavila je dva programa , koja su namenjena ženskom preduzetništvu. Programi se odnose kako na podršku početka poslovanja , tako i na podršku daljeg razvoja ženskog preduzetništva. Za te namene raspoloživo je oko milion evra. 

Božana Jakišić iz Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije, predstavila je preduzetnicama usluge i servis  PKS koje im stoje na raspolaganju.

U okviru radionice predstavljeni su i primeri dobre prakse, odnosno uspešne preduzetnice : Milijana Šekler, vlasnica “Etno domaćinstva Šekler” sa Rudna, Biljana Jakić, vlasnica cvećare “Florela” iz Kraljeva i Ana Ćubela autorka bloga “Hrono kuhinja” iz Beograda. One su iznele svoja iskustva, probleme u radu sa kojima su se susretale, kao i svoje dalje planove.

U okviru radionice , žene preduzetnice su upoznate sa kampanjom  “Budi odgovorna”  i mogućnostima prevencije bolesti ,raka grlića materice, od koje u našoj zemlji godišnje obole 1244, a 482 žene izgube život.