10. i 11. juna Kontinuirano usavršavanje u osiguranju

Obuka za kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju biće organizovana u Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo (ul. Omladinska br. 2, Kraljevo), 10. i 11. juna 2016. godine, sa početkom u 10h, na teme :

  • 10. Jun (petak) -SAVREMENI PRODAJNI PUTEVI U OSIGURANJU  – (8 časova obuke) PREDAVAČ: prof. dr Nebojša Žarković  PRIJAVA   Kotizacija za obuku iznosi 5.000,00 dinara po učesniku (+ PDV 20%)
  • 11. Jun(subota) -Zaštita korisnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju – (4 časa obuke)  PREDAVAČ: Goran Gavrilović  PRIJAVAKotizacija za obuku iznosi 3.000,00 dinara po učesniku (+ PDV 20%)

U prilogu se nalaze detaljne agende obuka.

Nakon on-line prijave na e-mail adresu, koju ste naveli u prijavi, biće Vam ispostavljena profaktura.


Na obuku je potrebno doneti potvrdu o uplati.

Više informacija u Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo putem telefona: 036/334-655 i 036/334-175.

Kontakt osobe u Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo:

Ivana Marković,  e-mail:  ivana.markovic@komora.net

Marija Zirojević,  e-mail:  marija.ivanovic@komora.net

Zorica Lešević,    e-mail:  zorica.lesevic@komora.net