Održana Konferencija ženskog preduzetništva "Ekonomsko osnaživanje žena u RS"

  

   U organizaciji RPK Valjevo i PKS, 26. avgusta 2016. u Valjevu,  održana je Konferencija ženskog preduzetništva " Ekonomsko osnaživanje žena u RS".

Cilj konferencije je šire informisanje o aktuelnom stanju i perspektivama ženskog preduzetništva, merama koje Vlada Srbije preduzima na njegovom razvoju i podsticanju, kao i o iskustvima i primerima dobre prakse.

Na konferenciju su prisustvovali  predstavnici Vlade Republike Srbije, Koordinacioonog tela za rodnu ravnopravnost i dr. nadležnih institucija, udruženja i organizacija. Vlada Republike Srbije je, u strateškim dokumentima, posebnu pažnju posvetila ženskom preduzetništvu i predvidela podsticajne mere i programe, ali još uvek ne postoji dovoljno razvijena svest o potencijalu i značaju ovog resursa za sveukupni razvoj našeg društva. Preduzetnice se često suočavaju sa specifičnim izazovima, koji im otežavaju poslovanje, a u čijem prevazilaženju im je neophodna sistemska podrška nadležnih državnih organa i institucija.

To je istaknuto i u panel diskusiji „Aktuelno stanje i perspektive ženskog preduzetnitva“ gde je ispred RPK Kraljevo, predstavljeno  stanje u ženskom preduzetništvu i ukazano na nedostatke u okviru projekta Godina preduzetništva.