Održan radni sastanak sa predstavnicima GIZ-a

1.septembra 2016.godine u Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo predstavnici GIZ-a su predstavili Projekat koji ima za cilj razvoj privatnog sektora.

Projekat počinje u januaru 2017. godine, planirano je da traje 2 godine i imaće za cilj razvoj privatnog sektora, pre svih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. U fokusu ce biti povećanje konkurentnosti i inovativnih kapaciteta MSPP kroz unapredjenje ponude poslovnih usluga koje će istim stajati na raspolaganju.

Projekat će imati više nivoa pristupa (makro, mezo i mikro) i u zavisnosti od toga saradjivati sa različitim partnerima. Geografski fokus projekta ce biti na manje razvijenim regionima u Srbiji a sektorski fokus na sledeća već definisana tri potencijalna sektora: Informacione i komunikacione tehnologije, metalska i mašinska industrija i organska poljoprivreda.

Gospodin Hans Estermann, angažovan od strane GIZ-a kao ekspert u cilju definisanja potencijalnih regiona u Srbiji u kojima bi projekat mogao da u datom vremenu i unutar definisanih sektora ostvari najveći efekat.

Područje Regionalne privredne komore Kraljevo su prepoznali kao područje sa raspoloživim kapacitetima kada je u pitanju metalska i mašinska industrija.

Sastanku su prisustvovali: načelnik Moravičkog i Raškog upravnog okruga, predsednik opštine Gornji Milanovac, predstavnici gradske uprave Grada Kraljeva i Čačka, predstavnik Regionalne agencije za Raški i Moravički okrug, predstavnici Fakulteta za mašinstvo i gradjevinarstvo iz Kraljeva i Fakulteta tehničkih nauka iz Čačka i Mašinsko tehničke škole iz Kraljeva.

Svi prisutni su sa svog aspekta izneli kako vide metalsku industriju na ovom Regionu, i dali konkretne predloge,šta valja činiti da se ovom sektoru pomogne. Jedan od zaključaka je da se sektoru MSPP može pomoći kroz ovaj Projekat, tako što će se bolje povezati sa naučno obrazovnim institucijama, i na taj način osposobiti da svojim proizvodima i uslugama mogu raditi za lance velikih dobavljača.