Komora Kraljeva pristupila jedinstvenom sistemu PKS

Na devetoj sednici Skupštine Regionalne privredne komore Kraljevo, održane 22.septembra 2016. usvojena je Odluka o pripajanju Komore Kraljevo Privrednoj komori Srbije. Odluka je doneta na osnovu Zakona o privrednim komorama - Službeni glasnik broj 112/2015 - koji je donet krajem prošle godine, i predstavlja prvi korak u postupku pripajanja regionalne privredne komore Privrednoj komori Srbije.

Petrašin Jakovljević, predsednik RPK Kraljevo predstavio je proceduru pripajanja i naglasio da će novi komorski sistem biti onoliko efikasan koliko efikasni budu privrednici, kao i da nova regulativa predstavlja šansu da privreda izgradi asocijaciju koja će biti u punoj funkciji zastupanja i zaštite njenih interesa.

Zakon predviđa da regionalne privredne komore završe proces pripajanja Privrednoj komori Srbije do kraja ove godine i da od 1. januara 2017. godine startuje novi, jedinstveni komorski sistem.

Miroslav Miletić, potpredsednik PKS na sednici je predstavio novine koje je doneo Zakon o privrednim komorama, kao temelj uspostavljanja jedinstvenog komorskog sistema, unapređenja efikasnosti i kvaliteta usluga i podrške privredi u zemlji i inostranstvu.