Preduzeće Rudnik i flotacija "RUDNIK" dobitnik međunarodnog priznanja

Na međunarodnom takmičenju Evropske komisije za bezbednost i zdravlje na radu u okviru kampanje “Zdrava radna mesta za sve generacije” preduzeće Rudnik i flotacija  "Rudnik" doo je iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu dobilo prestižno priznanje Evropske komisije na temu “Sveobuhvatno sprovođenje bezbednog i zdravog rada za sve zaposlene uz stalnu primenu i dopunu Akta o proceni rizika”.

Nagrada preduzeću "Rudnik" dodeljena je danas na Svečanoj konferenciji Međunarodne organizacije za bezbednost i zdravlje na radu u Valeti na Malti. 

Preduzeće "Rudnik" je prvo i jedino preduzeće koje je iz Republike Srbije dobilo ovu prestižnu nagradu ali je ovo i prvi put da je jedna kompanija sa prostora bivše SFRJ ostvarila ovakav rezultat i priznanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. 

Nagrada je uručena autorima rada, Zoranu Nedeljkoviću, izvršnom direktoru i Ljiljani Obrenović, savetnici za hemiju i ekologiju. Preduzeće "Rudnik" je jedino preduzeće – dobitnik nagrade koje nije članica EU.

U okviru takmičenja 2016. godine, prvi korak je predstavljao odabir najboljih praksi na nacionalnom nivou.  Izabrani najbolji kandidati u zemlji konkurisali su za oznaku primera najbolje prakse u Evropi. Nacionalno takmičenje u okviru Republike Srbije sprovelo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Uprava za bezbednost i zdravlje na radu. 

Komisija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprave za bezbednost na radu u selekciji predstavnika iz Srbije na međunarodnom takmičenju dobre prakse, od prispelih radova odabrala je da Republiku Srbiju na ovom prestižnom evropskom takmičenju predstavljaju dva preduzeća. Preduzeće Rudnik i flotacija "Rudnik" doo je bilo jedno od izabranih.

Rad na temu „Uspostavlјanje i unapređenje bezbednosti i zdravlјa na radu za sve zaposlene kroz praktično stručno osposoblјavanje i svakodnevnu procenu rizika na radnim mestima“poslat je na ocenjivanje komisiji u Evropsku agenciju za bezbednost i zdravlje na radu u Bilbao, u Španiju. Po završetku obrade 42 rada iz 23 različite zemlje i prema odluci žirija nagrađene su kompanije iz sledećih zemalja: Srbija, Nemačka, Belgija, Španija, Finska, Austrija i Mađarska.

Nagrađeni rad preduzeća Rudnik i flotacija "Rudnik" doo posebno je istakao uspešno sprovođenje socijalnog dijaloga ostvarenog između poslodavaca i predstavnika zaposlenih uz holistički - humanistički pristup realizacije i primene konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada kroz organizovanu prevenciju i to kroz osnovne principe:
•    Selekcija -  Nije svaki čovek za svaki posao
•    Stalno osposoblјavanje i obuke zaposlenih 
•    Organizacija radne okoline 
•    Stalno ostvarivanje socijalnog dijaloga na relaciji poslodavac - zaposleni
•    Tehnička zaštita 
•    Zdravstveno obrazovanje i promocija zdravlja
•    Evidencija