Zaršena obuka prve grupe polaznika za sticanje licence Profesionalno upravljanje stambenim zgradama

U Privrednoj komori  Srbije, Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo, 13. Jula 2017.godine završeno je sa prvom obukom 30 polaznika koji žele da steknu zvanje profesionalnog upravnika zgrade i vođenje pratećih registra.

 

Zvonko Tufegdžć, director RPK Kraljevo, podelio je prisutnim polaznicima sertifikate i podsetio ih da je  PK Srbije ovlašćena da vodi registar profesionalnih upravnika, dostupan na portalu Komore., organizuje polaganje ispita za profesionalnog upravnika, izdaje i oduzima licence i utvrđuje prava, dužnosti i etičke norme ponašanja budućih licenciranih profesionanih upravnika zgrada.

 


Ispitni rok I/2017 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 24. jula 2017. godine, a rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 14. jul 2017. godine,. Kako je planirano, za kratak period, na teriotirji Raškog i Moravičkog okruga, stanari zgrada koji žele da imaju svog ličnog licenciranog i profesionalnog upravnika zgrada, moći će da ga angažju sa zvanične liste koja će se naći na uslugama lokalnih samouprava i komore Kraljevo.

 

Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja, kao i uslovima za sticanje i oduzimanje licence i sadržini registra profesionalnih upravnika primenjuje se od 6. maja 2017. godine, a primena Zakona zvanično stupa na snagu u januaru 2018. godine.