Priručnik dobrih praksi i Izveštaj o stanju u području srednjeg stručnog obrazovanja u okviru projekta EP4A za Hrvatsku, Veliku Britaniju, Slovačku i Srbiju

Projekаt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships finansiran sredstvima Europske unije iz Erasmus+ programa, okuplja posredničke organizacije i ustanove koje se bave stručnim obrazovanjem i osposobljavanjem, s ciljem izgradnje kapaciteta posredničkih tela kao što su zanatske i privredne komore koje pružaju potporu učeničkoj praksi u zanatskim i malim i srednjim preduzećima, kao i pružanju podrške snažnom partnerstvu sa socijalnim partnerima i ostalim bitnim učesnicima poput komora i različitih stručnih institucija.

U sklopu projekta Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, izrađen je i objavljen je izveštaj o stanju u području srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, kao i izveštaj o analizi potreba malih i srednjih preduzeća u oblasti pružanja stručne prakse. Nakon objavljivanja navedenih dokumenata i u ostalim partnerskim zemljama, napravljen je i objavljen je i ukupni izveštaj za Hrvatsku, Veliku Britaniju, Slovačku i Srbiju, koji obuhvata sve bitne teme koje su obrađene u već objavljenim izveštajima, kao što su: sličnosti i razlike u pravnom okviru, trenutne i planirane reforme, zajedničke karakteristike u oblasti realizovanja stručne prakse u preduzećima i problemi i očekivanja poslodavaca.

Zajednički izveštaj takođe nudi i preporuke za poboljšanje trenutnog stanja, s posebnim naglaskom na osiguranju partnerstva učesnika u srednje stručnom  obrazovanju i osposobljavanju.

Pored toga napravljen je Priručnik dobrih praksi, koji pokriva slučajeve iz 4 projektne države (Hrvatske, Srbije, Slovačke, Velike Britanije) i odabranih država članica EU (Nemačke, Danske, Francuske, Litvanije, Latvije, Estonije, Irske, Holandije, Rumunije, Bugarske, Grčke). Slučajeve su izabrali i opisali partneri na projektu EP4A. Priručnik je izrađen kao referentna tačka za uspostavljanje partnerstva za realizovanje stručne prakse u Hrvatskoj i Srbiji, kao potpora novim ili već uspostavljenim strukturama u Slovačkoj i Velikoj Britaniji, a ujedno i kao pomoć za izradu ciljane popularizacije kampanje kako bi se osiguralo učestvovanje malih i srednjih preduzeća u realizovanju stručne prakse u preduzećima u partnerskim zemljama.

Izabrane studije slučaja prikazuju primere dobre prakse usmerene na uspešna partnerstva ključnih učesnika koji podržavaju mala i srednja preduzeća, kao i motivacijske pristupe i primere. Posebni primeri implementacije učenja zasnovanog na radu dokumentovanii su kako bi se promovisala sinergija i korištenje dobrih praksi iz aktuelnih Erasmus+ projekata u području implementacije stručne prakse u preduzećima.

 

Navedena dokumenta mogu se preuzeti sa linka: http://supportapprenticeships.eu/sr/preuzimanja-sr/