PDV еvidеnciје, prеglеd оbrаčunа PDV

Privrеdnа kоmоrа Srbiје u sаrаdnji sa Sаvеzоm rаčunоvоđа i rеvizоrа Srbiје organizuje seminar ne temu: PDV еvidеnciје, prеglеd оbrаčunа PDV.

Seminar je namenjenvlasnicima, direktorima, rukovodiocima sektora finansija i računovodstva, računovođama, poreskim savetnicima, zaposlenim u sektoru finansija i svima koji žele da se upoznaju sa izmenama i dopunama Zakona o PDV.

Seminar će se održati u petak, 17. 11. 2017. godine u periodu od 10.00 do 14.30 časova, u zgradi Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog  okruga, ulica Omladinska 2 u Kraljevu.

Kotizacija za seminar iznosi 8.400,00 dinara po učesniku (+PDV).

 

Za više informacija obratite se Ivani Marković, telefon 036/322 495; e-maila: ivana.markovic@pks.rs  ili Mariji Zirojević 036/219 991; e-mail: marija.zirojevic@pks.rs