Info dan „Programi Evropske unije za mala i srednja preduzeća“

Privredna komora Srbije – RPK Moravičkog i Raškog upravnog okruga Vas pozivaju na

 

Info dan „Programi Evropske unije za mala i srednja preduzeća“,

koji će se održati 15. novembra (sreda) sa početkom u 11:30 časova,

 u Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo ul.Omladinska br.2.

 

U okviru skupa biće predstavljeni EU programi i finansijski instrumenati za podršku malim i srednjim preduzećima (COSME i Horizont 2020) i mogućnosti za njihovu primenu u Srbiji, kao i usluga Evropske mreže preduzetništva koje olakšavaju pristup ovim programima.

 

Teme skupa su:

 • COSME kredit  - povoljniji uslovi za finansiranje MSP

 • Program za istraživanje i inovacije Horizont 2020 (InnovFin)

 • Program za razvoj socijalnih i startap preduzeća (EaSI)

 • Usluge Evropske mreže preduzetništva (EEN)

   

  Nakon predstavljanja programa, planirana je otvorena diskusija u okviru koje će učesnici biti u prilici da postave pitanja i dobiju dodatne informacije.

   

  Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Zorica Lešević, tel: 064/88-20-861.

  Molimo Vas da učešće na skupu potvrdite do 13. novembra 2017. godine elektronskim putem na e-mail: zorica.lesevic@pks.rs