Kontakt i Lokacija

Kontakt mapa i podaci


Ul. Omladinska 2, 36000 Kraljevo, Republika Srbija
tel: +381 36 334-655; fax: +381 36 331-010
e-mail: kraljevo@pks.rs

Organizaciona jedinica Čačak
Skadarska 15, 32 000 Čačak
tel: +381 (0) 32 343 085
e-mail: gorana.tanaskovic@pks.rs

Organizaciona jedinica Novi Pazar
Stevana Nemanje 2, 36 300 Novi Pazar
tel: +381 (0) 20 610 101
e-mail: nihad.medjedovic@pks.rs