KONTAKT

 

Suzana Vuksanović, koordinator za industriju

036/ 331 711 064/ 88 208 55
suzana.vuksanovic@pks.rs

 

Zorica Lešević, samostalni stručni saradnik za industriju

036/ 219 990 064/ 88 208 61
zorica.lesevic@pks.rs

 

Gorana Tanasković, samostalni stručni saradnik za industriju

032/334 085 064/ 88 208 59
gorana.tanaskovic@pks.rs

 

Ivana Luković, stručni saradnik za projekte

036/ 219 993 064/ 95 22 607
ivana.lukovic@pks.rs