Privrednicima Raškog i Moravičkog upravnog okruga predstavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakona o evidenciji stvarnih vlasnika

Ministarstvo privrede u saradnji sa Privrednom komorom Srbije predstavilo je privrednicima Raškog i Moravičkog upravnog okruga Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.
Jelica Trninić Šišović, šef odseka za normativne, pravne i studijsko-analitičke poslove Sektora za privredna društva i privredne registre i Sandra Tasić, samostalni savetnik u Odseku za normativne, pravne i studijsko analitičke poslove su vrlo detaljno i sistematično  predstavile ova dva zakona.

Privrednici su bili aktivni i u jednoj interaktivnoj diskusiji došli do pravih odgovora na svoja pitanja a takodje i razrešili odredjene dileme , posebno kada je u pitanju Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.