Seminar o primeni Pravilnika

U Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo održan je 20. aprila 2015. godine Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima, u organizaciji Odbora za nauku, stručno obrazovanje, zaštite životne sredine I inovacije Regionalne privredne komore Kraljevo i Direkcije za mere i dragocenemetale. Seminar je imao za cilj upoznavanje ciljne grupe sa Pravilnikom, kao i registraciju pakera i uvoznika. Prisutne je u ime Direkcije za mere i dragocene metale, pozdravila Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije, koja je istakla da je metrološki sistem u RS razvijen je u skladu sa međunarodnim i evropskim trendovima. Koordinator seminara bila je mr Branka Radanov, koordinator za ispitivanje i nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima. Seminar je realizovan na način da je obuhvatio teorijski i praktični deo (Radionica i Smernice pakerima). Predavači su bili tim iz Direkcije: mr Branka Radanov, Ljiljana Mićić, Ruža Krajninger Vuković, Tamara Kalinić, Dušan Jovanović, Boško Stefanović i Aleksandar Kostić.Pravilnikom o prethodno upakovanim proizvodima (“Službeni glasnik RS”, broj 43/13) preneta je Direktiva 76/211/EEZ kojom se propisuje usaglašavanje propisa država članica koji se odnose na izradu određenih prethodno upakovanih proizvoda označenih masom ili zapreminom koje se odnose na prethodno upakovane proizvode, a koja uključuje Direktivu 78/891 kojom se prilozi direktiva75/106/EEZ i 76/211/EEZ o prethodno upakovanim proizvodima prilagođavanju tehničkom napretku, kao i Direktivu 2007/45/EZ kojom se utvrđuju pravila u vezi s nazivnim količinama prethodno upakovanih proizvoda i ukidaju direktive 75/106/EEZ i 80/232/EEZ i menja i dopunjava Direktiva 76/211/EEZ. Ovim pravilnikom preneta je i Direktiva 75/107/EEZ kojom se propisuje usaglašavanje propisa država članica koji se odnose na boce koje se koriste kao merne posude. U Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo održan je 20. aprila 2015. godine Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima, u organizaciji Odbora za nauku, stručno obrazovanje, zaštite životne sredine I inovacije Regionalne privredne komore Kraljevo i Direkcije za mere i dragocenemetale. Seminar je imao za cilj upoznavanje ciljne grupe sa Pravilnikom, kao i registraciju pakera i uvoznika. Prisutne je u ime Direkcije za mere i dragocene metale, pozdravila Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije, koja je istakla da je metrološki sistem u RS razvijen je u skladu sa međunarodnim i evropskim trendovima. Koordinator seminara bila je mr Branka Radanov, koordinator za ispitivanje i nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima. Seminar je realizovan na način da je obuhvatio teorijski i praktični deo (Radionica i Smernice pakerima). Predavači su bili tim iz Direkcije: mr Branka Radanov, Ljiljana Mićić, Ruža Krajninger Vuković, Tamara Kalinić, Dušan Jovanović, Boško Stefanović i Aleksandar Kostić.Pravilnikom o prethodno upakovanim proizvodima (“Službeni glasnik RS”, broj 43/13) preneta je Direktiva 76/211/EEZ kojom se propisuje usaglašavanje propisa država članica koji se odnose na izradu određenih prethodno upakovanih proizvoda označenih masom ili zapreminom koje se odnose na prethodno upakovane proizvode, a koja uključuje Direktivu 78/891 kojom se prilozi direktiva75/106/EEZ i 76/211/EEZ o prethodno upakovanim proizvodima prilagođavanju tehničkom napretku, kao i Direktivu 2007/45/EZ kojom se utvrđuju pravila u vezi s nazivnim količinama prethodno upakovanih proizvoda i ukidaju direktive 75/106/EEZ i 80/232/EEZ i menja i dopunjava Direktiva 76/211/EEZ. Ovim pravilnikom preneta je i Direktiva 75/107/EEZ kojom se propisuje usaglašavanje propisa država članica koji se odnose na boce koje se koriste kao merne posude.